Český jazyk – Zdokonalujeme str. 12 (klaďte důraz na porozumění novým slovům)

Matematika – Procvičujeme počítání 1 – 8 (sčítání i odčítání, využijte příkladů z učebnice a Matýska)

Psaní – Písanka str. 18 a 19