Dnes jsme Český jazyk a Matematiku procvičovali pomocí interaktivní tabule na stránkách Školákov.eu. Tato cvičení jsou veřejně přístupná, můžete je k opakování a procvičování učiva používat i doma.

Psaní – Písanka str. 32 a 33

Připomínám Velikonoční prázdniny 6. 4., třídní schůzky 13.4. a VIDA Brno 21. 4. (250,- Kč).