Český jazyk – Živá abeceda str. 37, Zdokonalujeme str. 19, 20, 21, Čteme nahlas.

Matematika – DÚ dokončit cv.3 na str.23 a cv. 1 – 4 na str. 24