Český jazyk – Živá abeceda str.14, Zdokonalujeme – str.2

Matematika – str. 15 Sčítání do tří

Prvouka – opakování str.11