Dnes jsme strávili dvě vyučovací hodiny na krásné besedě v knihovně, proto není žádné nové učivo.

Procvičujte čtení v učebnici Zdokonalujeme čtení na str.22 a počítání do 20 z probraných stránek učebnice 4A, zatím bez přechodu 10.

Psaní – Písanka str. 28 a 29

Hezký víkend.