Český jazyk – Živá abeceda str. 36 a 37, Zdokonalujeme str. 18 a 19, Čteme nahlas.

Matematika – str. 27,

a Matýsek str. 21/ cv. 3, str. 22/ cv. 3 Písemně za DÚ.