Český jazyk – Slabikář str. 5/ cv. 1, Zdokonalujeme str. 3/ cv. 1, 2, 3

Psaní -dopsat Písanka str. 10 a 11

Matematika – str.9/ cv. 5,6,