Český jazyk – Slabikář str. 34, Zdokonalujeme str. 40 a 41

Matematika – Učebnice 3 str. 3, Matýsek do 20 str. 1 (nemocní si vyzvednou, až přijdou)

Psaní – Písanka str. 36 a 37