Opakování o prázdninách

Český jazyk – Zdokonalujeme čtení str. 22 a 23

Matematika – Matýsek str. 43