Český jazyk – Slabikář str. 28, Zdokonalujeme str. 34

Matematika – Učebnice str. 30, cvičení 6 a 7 za DÚ (příprava na pětiminutovky v příštím týdnu)

Psaní – Dokončit str. 28 a 29