Český jazyk – Slabikář str. 14 a 15, Domácí úkol : Přečíst celou pohádku „O veliké řepě“.

Matematika – Učebnice str. 30

Psaní – Písanka str. 30 a 31