Český jazyk – Slabikář str. 3, Zdokonalujeme str. 1 a 2

Matematika – Učebnice str. 25