7.12.2020

ČJ: Slabikář – str. 8, přečetli jsme si věty, písničku, děti vyprávěly o svých maminkách ( jak se jmenují, jaké mají vlasy, oči, co rády dělají).Písanka 2 – str. 10: dokonči stranu, vedle tištěné slabiky napiš psacím písmem.

Matematika 2: str. 2, úkoly 1 a 2. Počítáme zpaměti 1: str. 4 – sloupečky 11 a 12.

Prvouka: str. 29 – povídání o obrázku, jak se myslivci starají o zvířátka v zimě.