6.1.2021

Dnes na Tři krále:

Pohádka: Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále.

Slabikář str. 21 – procvičování čtení tiskacího a psacího písma – zopakuj si čtení vět – úkol ?

Matematika 2 – str. 8 – úkoly 1, 2, 5, 6. Kdo nestihl, má za DÚ + oprava chyb. ( slovní úlohy budeme řešit zítra společně!)

Prvouka str. 33 – DÚ: Namaluj svého kamaráda, kamarádku.

PČ: práce s papírem – postavičky tří králů. ( kdo nestihl ve škole, dokončí si doma a může zítra přinést do školy ukázat, jak se mu to povedlo, nebo můžete nafotit a poslat na můj Email: toma.da@seznam.cz).