26.11.2020

ČJ: PL 4 – přiřazování slabik k obrázkům, čtení slabik. Abeceda – str. 44 úkol 1  a procvičuj čtení slabik. Psaní: Abeceda 1, str.46. Opakování básniček k písmenkám – viz. písmenkář.

Matematika 1: str. 30, psali jsme další dva sloupečky : č.2, procvičování pamětného počítání do 6 i s 0. K pamětnému procvičování počítání slouží v PS zelené rámečky s příklady.