16.12.2020

Úkoly na zítra:

Slabikář str. 17 – dokreslit obrázek k větě “ Já umím:“. Procvičovat čtení psací podoby písmen, slabik a slov – viz. Slabikář a  Písanka 2 ( na stránkách číst písmena, slabiky a slova).  Písanka 2: dokončit str. 16.

Počítáme zpaměti 1: str. 5 – sloupeček č. 13. Procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 7.