1.2.2021

Slabikář – str. 36. Písanka 3 – str. 1. PL – písmeno V – dopsat 1 řádek malého v.

Matematika 2 – počítání do 9, počítání po 2, pojem sudé a liché číslo.

Prvouka – úvod do učiva o zdravé výživě – třídění zdravých a nezdravých potravin a nápojů ( práce ve skupinách).