2.11.2020

Protože paní učitelka Harajová nemůže zadávat pár dnů úkoly pro své žáky, „supluji“ na chvíli já – Jana Zvonková 🙂 Věřím, že zadané úkoly splníte s nadšením 😀

Český jazyk

Jak jsem viděla, probíráte slovesa. Perfektní 😀 Tak mi napíšete krátké vypravování s těmito slovesy:

STRAŠIT     KŘIČET    BÁT SE    VYSVOBODIT    SMÁT SE

Samozřejmě můžete dát slovesa do různých tvarů i časů (např. strašil, strašili, budou strašit, strašil jsem apod.). Vypravování má svou osnovu, kterou dodržíš:

  1. úvod – každé vypravování něčím začíná 🙂
  2. zápletka – něco se stalo a zapletlo 🙂
  3. rozuzlení – nebo-li vyřešení toho zapleteného 🙂
  4. závěr – každý příběh něčím končí 😀

Vypravování napíšeš na samostatný list papíru dle těchto požadavků: budeš psát psacím písmem, krásně a čitelně, pokud píšeš na nelikonvaný papír, použiješ podložku (lenocha). No a jaké by to bylo vypravování bez krásné kresby – ilustrace. Na tu použiješ pastelky 🙂

Matematika

Budeš pracovat s učebnicí pro 3. ročník a dnes to budou pouze slovní úlohy. Vždy vytvoříš nejprve zápis, poté výpočet a pak samotná odpověď.

učebnice str. 21 – cv. 32, 34 a 35 – u cv. 35 nakresli obrázek 🙂 Vše vypracuješ do školního sešitu, pokud ho nemáš u sebe, pak na samostatný linkovaný list.

Úkoly z dnešního dne odevzdáš ve čtvrtek 5.11.2020 – vhodíš pouze do připraveného boxu 🙂