2.tř. – 23.5.

23.5.2022 ČJ: PS str. 24. M: PS7: dokončit str. 2. Vytrhat z PS 6 násobky  pěti i s příklady. str. 3 – cv. 1 a 2. PRV: PS str. 61.

2.tř. – 20.5.

20.5.2022 ČJ: Psaní diktátu. Sloh:  Uč. str. 84. Zprávy můžeš napsat do pís. sešitu. M: G: Opakování geom. tvarů: vrcholy strany čtverce viz. PS 6 – poslední strana. Obdélník –…

2. tř. 19. 5.

19.5.2022 ČJ: PS str. 23. Čtení: čítanka str. 104 – 105, 44 – 45. Odpovídej na otázky. M: PS7 str. 2 cv. 1 a 2. PRV: Uč. str. 57 –…

2.tř. 17. a 18. 5.

18.5.2022 ČJ: Uč. str. 83 – fólie, cv. 8 do sešitu. PS str. 22 + úkoly do sešitu. Příprava diktátu – uč. cv. 10/83. M: Procvičování násobení a dělení 2,…

2. tř. – 16.5.

16.5.2022 ČJ: Uč. str. 82 – fólie. PL str. 18 – cv. 2. M: Samostatně vypracovat str. 32. PRV: Uč. str. 54 – 55. PS: Str. 58 – 59.

2. tř. – 13.5.

13.5.2022 ČJ: PS str. 21 M: Opakování G: Vyznačování bodů, rýsování přímek a úseček, měření délky úsečky a rýsování úsečky dané délky. PS: doplnit čtverec – popis vrcholů:  A,B,C,D (…

2. tř. – 12. 5.

12.5.2022 ČJ: Uč. str. 81. M: Procvičování násobilky – test, soutěž. PRV: PS str. 57 – dokončit. Čtení – nácvik básničky Svátek matek. Psaní: Do písankového sešitu opiš prvních 6…

2.tř. – 11.5.

11.5.2022 ČJ: Psaní diktátu. Opakování psaní  i,y – kartičky se slovy. M: PS – dokončit str. 30.  Cv. 5 – počítej zpaměti. Cv. 7, 9, 10 – příklady a odpovědi…