Zadání úkolů na 27.4.2021

Český jazyk a) Opakování písničky b) doplň si do pracovního listy slovní druhy, list si vytiskni a nalep do sešitu čtení, písničku si zazpívej c) PS str. 72 celá strana,…

Zadání úkolů na 22. 4. 2021

Český jazyk  a) Pracovní list str. 16, u cvičení 3 napiš krátkou odpověď Matematika a) Pracovní list str. 8/ třetí a čtvrtý sloupec b) Pracovní list úloha 11,12 oranžový sešit…

Zadání úkolů na 21. 4. 2021

Český jazyk a) Pracovní list str. 14/3,4,5 u cvičení pět napiš čtyři věty do písankového sešitu, co všechno mohlo Vojtěcha bolet Matematika a) Pracovní list – sloupečky pátý a šestý…

Zadání úkolů na 20. 4. 2021

Český jazyk a) Pracovní list str. 12/3,4 b) Pracovní list str. 14/2 c) učebnice str. 80/4 napiš slova protikladná do písankového sešitu Matematika a) Pracovní list sloupečky druhý, třetí a…

Zadání úkolů na 19. 4. 2021

Český jazyk a) Pracovní list, který žáci dostali ve škole str. 12/1,2 b) vymysli dalších 5 povolání a napiš stejným způsobem jako ve cvičení 2 do písankového sešitu c) najdi…

Zadání úkolů na 16.4.2021

Prosím rodiče žáků, kteří jsou doma, aby si v pondělí 19.4. vyzvedli kopie pracovních listů na další týden, kdy se žáci učí doma. Chtěla bych vidět čtenářské deníky. Český jazyk…

Zadání úkolů na 15. 4. 2021

Český jazyk a) diktát – párové souhlásky, žáci doma si udělají toto cvičení https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html b) učebnice str. 79/1 – pracujeme společně u tabule, ty si udělej ústně c) PS str….

Zadání úkolů na 14. 4. 2021

Český jazyk a) Procvičování pravopisu 23 – první sloupec b) PS str. 70/4,6 c) rychlí žáci stihli – Procvičování pravopisu str.32/1 Matematika a) slovní úloha Babička má 24 slepic, kuřat…