2. třída – 14.9.

14.9.2021 Čj – učebnice str. 7, cv.3 – čtení diktátu, cv. 1 a) – pořadí vět – na fólii, 1 b) opis tří vět ve správném pořadí do sešitu. M…

2.třída – 13.9.

13.9.2021 Čj – učebnice Vlastní jména, cv. 1 a 2 ústně, cv.3 Diktát, připravit si na středu. M PS 4A – str. 12. cv 1 a 2., Pokračovat v Počítání…

2.třída – 10.9.

10.9.2021 ČJ – nácvik čtení básničky na pasování. M – PS 4A  dokončit str. 11 Připomínám knihy rodičům, kteří mi ji ještě nepředali ( pro děti na pasování na čtenáře)…

2.třída – 9.9.2021

9.9.2021 ČJ: učebnice str.6 – ústně. PS: str.4 úkoly 6,7,8. M: PS 4A – cv. 4 a 5. str. 10. Cv. 1 a 2 str.11. Procvičovat pamětné sčítání do 20….

2. třída – 7.9.2021

7.9.2021 Čj – PS1: dokončit cv. 1, cv. 2 a 3 str.1, cv. 4 a 6 str. 2. M – PS4A: dokončit cv.6 str.8. Učili jsme se rýsovat podle pravítka….

2. třída – 3.9.

3.9.2021 Dnešní práce a úkoly: Čj: opakování písmen abecedy, hra – jméno, zvíře, rostlina, věc. Čtení: obsah článku Sísa Kyselá,  odpověď na 1.úkol v čítance. Písanka 1: str. 2 písmena,…