Úkoly pro ne ocné 21. 1. 2022

21. 1. 2022 ČJ – procvičování slovních druhů viz odkaz : http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid   M – Geometrie – uč. str. 50 […]

Úkoly pro nemocné 20. 1. 2022

20. 1. 2022 ČJ – procvičuj slovní druhy on line zde: http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid   M – uč. str. 49 cv. 10, […]

Úkoly pro nemocné 10. 1. 2022

10. 1. 2022 ČJ – procvičovat vyjmenovaná slova na pracovním listu z pátku nebo na odkazu https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovane-diktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v.html M – uč. […]

Úkoly pro nemocné

6. 1. 2022 ČJ – uč. str. 52 cv. 5 ústně – PS str. 38 cv. 10   M – […]