Český jazyk
a) PS strana 26

Matematika
a)PS strana 26,27

Prvouka
a)učebnice strana 21-přečti si text v učebnici, odpovídej ústně naotázky1,2,3
b) PS strana 21-vypracuj všechna cvičení