Zadáno 10.6. 2020

Vážení rodiče, blíží se konec školního roku a s ním plánování dalšího. V příloze zasílám objednávku pracovních sešitů a pomůcek pro 3. ročník a potřebuji váš souhlas s jejich nákupem. Prosím o vytištění tohoto listu nebo si jej prosím vyzvedněte ve škole a po vyplnění a podepsání prosím vraťte zpět do školy. Bez tohoto souhlasu nebudu moci vašemu dítěti zajistit tyto pomůcky.

Souhlas s nákupem PS a pomůcek pro 3.ročník

Dále přikládám i seznam potřeb a pomůcek pro 3. ročník. Opět možno vyzvednout ve škole v tištěné podobě.

Potřeby pro 3.ročník

Během příštího týdne budeme odevzdávat učebnice. Prosím o dodání učebnice Českého jazyka, Prvouky a Matematiky zpět do školy. Matematiku budeme dokončovat na začátku školního roku, proto je chci mít pohromadě ve škole, taktéž Počítáme zpaměti 3. Ostatní pracovní sešity si ponechejte doma.

Ještě zde ve škole zůstaly některé krabice, cvičební úbory a přezůvky na obědy i do školy. Prosím o vyzvednutí i těchto věcí během příštího týdne.

 

S pozdravem Olga Harajová.