1.6.2020

Dobrý den, vše nejlepší k vašemu dnešnímu Dni dětí, hodně radosti a pohody.

Pozor! v jedenáct hodin si přijďte pro sešity z českého jazyka a připravte si pracovní sešity do vlastivědy a přírodovědy, budou se odevzdávat příští týden!

ČJ – učeb.  str. 110 Číslovky. přečti si cv. 1, rámečky, cv. 3 vypracuj písemně

str. 111 – pročti tabulku, cv. 4a), b) – odpovědi napiš – nezapomeň psát číslovky slovně! cv. 5 ústně

str. 112 – cv. 6 ústně, cv. 9a) vypiš jen číslovky s tečkami nebo bez teček – podle tabulky!

str. 113 – cv. 1

str. 114 – cv. 3 a 4

PsII – str. 21 a 22

M – uč. str. 130 – cv. 18, 19, 20, 21 – pracuj podle návodu cv. 18, cv. 23 – pozor, závorky mají přednost

str. 131 – cv. 24 – stejný postup jakou cv. 18

cv. 34 – děl písemně

str. 132 – cv. 35 a, b, c – podobné jako u cvičení 9/129, cv 36 – napiš porovnání a odpověď, cv 41 – počítáš rozdíl čísel

str. 133 – cv. 45, 46, 47, 49

str. 135 – cv. 1, 2, 3, 4, 5.

AJ – uč. str. 69 doplň tabulku 5 – vysvětlení najdeš v PS str. 72 –  73

dokončení tabulky: I am playing

They are wearing

Zkus cv. 6 – rozlišuj časy prostý a průběhový, cv. 7 – napiš o sobě

PS str. 56, cv. 1 a 2

str. 57 – cv. 4 a 6* – pokud zvládneš

učeb. – str. 70 – zopakuj si názvy oblečení. PS str. 58 – cv. 1 a 2

VL – str. 50 – 51, 52 – 53 + PS Slovensko a Polsko, nezapomeň si zapsat Zapamatuj si.

PŘ – str. 76 – 77 přečti a do sešitu vypracuj úkoly 16, 17, 18 a v PS cv. 2 a 3, cv 1* – výrobu ručního papíru můžeš vyzkoušet