29.5.2020

Pondělí

Český jazyk – Slovesa, osoba u sloves

Zopakuj si vše, co víš o slovesech

* slovesa nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s nimi děje

* při určování slovních druhů je označíme číslicí 5

* patří mezi ohebné slovní druhy – mohou měnit svůj tvar – časují se

* určujeme u nich: osobu, číslo a čas

Jak jste poznali – budeme procvičovat osobu. Tak s chutí do toho 🙂

učebnice

str. 64 – nejprve si pročti a prostuduj velký rámeček, stručný přehled také najdeš v učebnici na str. 81 (Časování sloves – osoba)

str. 64 – cv. 1 – toto cvičení vypracuj ústně společně s dospělým – a to všechny úkoly 1 a), b), c), d), e), f), g) (i když v učebnici je chyba a poslední písmenko je označeno jako e) )

Pracovní sešit

str. 61 – cv. 2 – vypracuj podle zadání

Matematika – Dělení násobků deseti jednocifernými čísly

Vysvětlení: jednociferné číslo je číslo, které obsahuje pouze jednu číslici (jedno číslo – jednu difru) 🙂

učebnice

str. 127 – cv. 1 – pozorně si pročti a určitě zjistíš, že je to velmi jednoduché. Je to vlastně hra s nulou (zakryju, přidám) 🙂

str. 127 – cv. 2, 3 – ústně

str. 127 – cv. 4, 5 – vypracuj do sešitu

Počítáme zpaměti 4

str. 13 – sloupec č. 49

ÚTERÝ

Český jazyk – Osoba u sloves

učebnice

str. 64 – znovu si pročti rámeček, můžeš si opět pustit video z předešlého dne

str. 65 – cv. 2 – vypracuj do sešitu podle vzoru:    já kopu, my se díváme….

Pracovní sešit

str. 62 – cv. 1 – můžeš psát pouze zájmena (já, ty, on, ona, ono; my, vy, oni, ony, ona)

Matematika

učebnice

str. 128 – cv. 6, 11, 12 – vypracuj ústně 🙂

str. 128 – cv. 7, 9, 10 – vypracuj do sešitu

str. 128 – cv. 8 – pozorně pročti a vypracuj všechny příklady do sešitu

Počítáme zpaměti 4

str. 13 – sloupec č. 50

STŘEDA

Český jazyk – Osoba u sloves

učebnice

str. 65 – cv. 3 – vypracuj do sešitu, můžeš si pomáhat tabulkou na str. 81; pracuj podle vzoru:

pracuji            já pracuji          1. osoba   (za číslicí 1 musí být tečka – je to číslovka řadová, čte se: první osoba)

každé sloveso piš na nový řádek 🙂

Pracovní sešit

str. 62 – cv. 2 – pracuj podle pokynů

Matematika

Zopakuj si:           3           .          5          =          15

činitel                   činitel                    součin

učebnice

str. 130 – cv. 2 – piš podle vzoru:

12 . 2 = 10 . 2 + 2 . 2 = 20 + 4 = 24      Slovy: Číslo 12 rozložím na deset a dva – deset vynásobím dvěma, dva vynásobím dvěma a oba součiny seštu)

můžeš psát každý příklad na nový řádek; tímto si procvičíš jak rozklad čísel, tak násobení a sčítání a současně pochopíš, jak můžeš násobit zpaměti 🙂

str. 130 – cv. 3, 4 – ústně

ČTVRTEK

Český jazyk – Slovesa – číslo jednotné, číslo množné

učebnice

str. 66 – pozorně si přečti tabulku, se kterou budeš pracovat (podobný přehled je i na str. 81)

str. 66 – cv. 1 – vypracuj do sešitu

str. 66 – cv. 2 – vypracuj do sešitu

str. 66 – cv. 3 – vypracuj ústně

Pracovní sešit

str. 63 – cv. 1, 2 – vypracuj podle pokynů 🙂

Matematika

učebnice

str. 130 – cv. 5 – vypracuj do sešitu, proveď zkoušky správnosti. Pamatuj – zkoušky u sčítání provádíme záměnou sčítanců, nikoli odčítáním 🙂

str. 131 – cv. 6, 7 – vypracuj do sešitu

Počítání zpaměti 4

str. 13 – sloupec 51

PÁTEK

Český jazyk – Slohová výchova

str. 30 – vypracuj celou stranu dle zadání

str. 31 – vypracuj podle zadání

Matematika

učebnice

str. 131 – cv. 9 – vypracuj do sešitu podle zadání

str. 131 – cv. 10 – vypracuj do sešitu

str. 131 – cv. 11, 13, 14 – vypracuj ústně

str. 131 – cv. 12 – vypracuj do sešitu – můžeš psát se zápisem jako u cv. 9; pokud zvládneš počítat zpaměti, můžeš opsat příklad a napsat ihned výsledek. Dávej pozor na správný přepis příkladů 🙂

Přeji pohodové vypracování všech úkolů 🙂

Jana 🙂