Dobrý den,
vypracované listy mi odevzdáte v pátek 5.6. do 12:00 nebo necháte ve schránce u vchodu. Kdo nemá možnost tisku pracovních listů, vyzvedne si ve škole kopie.

PONDĚLÍ 1.6.
Slabikář strana 100 – tabulka, přečíst, rodič diktuje slova, děti hledají a vybarvují
červeně vybarvi ve sloupci mrak tato slova:
foto, hafá
zeleně vybarvi ve sloupci sýr:
fujara, flek
modře vybarvi v řádku dům:
fiala, fuj, fenka

Psaní, opiš všechna slova ze strany 100 a cvičení barevná tužka na papír, který jste si vytiskli už minulý týden (s písmenem f)

Matematika
pracovní sešit strana 21,dokonči všechna cvičení

ÚTERÝ 2.6.
Pracovní list strana 75, vypracuj úkoly a přečti nahlas článek „Telefon“, červeně zakroužkuj slova vpravo – kafe, fíkus, fiala, fousek, firma, Fík, Fanda
Tato slova napiš na papír s linkami, který si opět vytiskni
pracovní list str.75
papír na psaní s linkami
Matematika strana 22, zelené příklady opiš do sešitu 513 a vypočítej

STŘEDA 3.6.
Pracovní list strana 76, vypracuj pracovní list písmeno f
pracovní list str.76
pracovní list písmeno f

Písanka strana 19
Prvouka strana 71

ČTVRTEK 4.6.
Slabikář strana 103 – tabulka,čti nahlas, rodiče diktují slova
červeně vybarvi ve sloupci mrak:
gauč, grep, nugát
zeleně vybarvi ve sloupci sýr:
gram, doga, gril
modře vybarvi v řádku hruška:
jóga, Agáta, lego

Písanka strana 20
Matematika strana 23

PÁTEK 5.6.
Pracovní list strana 77, červeně zakroužkuj slova vpravo: Naďa, Máňa, Táňa, kůň, hoď, vrať, ťuk, báseň, labuť, sáňky
pracovní list str.77

Písanka strana 21
Matematika strana 23/1,2
strana 23/3 do sešitu 513