Zadáno 1.6. 2020

 

Dobrý den všem. Jsem tu z další a poslední angličtinou, kterou je nutné projít. Bohužel ne všichni, jak jsem zjistila během minulého týdne školy si poctivě plníte zadané úkoly. Prosím tedy, abyste si dodělali, co vám chybí, abychom mohli do 5.ročníku vstoupit bez obtíží. Myslím, že vše potřebné zde máte.

 

  1. Řešení úkolů v pracovním sešitu z 10. lekce

 

2. Minitest 10 – vyzkoušet vypracovat samostatně – Minitest ke kontrole přidám ve čtvrtek 4.6. !

 

3. Nová lekce – THEN AND NOW – Tehdy a nyní

 

Slovní zásoba

It was ..                      /it woz/              To bylo…

It had…                     /it hed/               To mělo…

first                           /frst/                    první

mammoth              /memoth/           mamut

toes                         /tous/                  prsty na nohou

neck                        /nek/                    krk

front                      /front/                 přední

back                       /bek/                   zadní

tall                          /tol/                     vysoký

centimetre            /sentimetr/         centimetr

hooves                  /huvz/                  kopyta

tusks                     /tasks/                 kly

small                    /smol/                 malý

alive                     /elaiv/                 naživu, živý

were…                 /wer/                   byli…

bad                      /bed/                     špatný

T.Rex                 /tý rex/                 druh dinosaura – Tyranosaurus Rex

sharp                 /šarp/                    ostrý

strong              /strong/                silný

teeth                 /tith/                      zuby

claws                 /kleus/                  drápy

jaws                  /džous/                  čelisti

afraid               /efreid/                  bát se

diplodicus      /diplodikas/       druh dinosaura – Diplodicus

meat eater      /mit itr/               masožravec

plant eater      /plent itr/         býložravec

fish eater         /fiš itr/              živící se rybami

tail                    /teil/                   ocas

velociraptor    /velasireptr/   druh dinosaura – Velociraptor

pteranodon     /pteranedan/ druh dinosaura – Pteranodon

 

Video:

 

4.  uč.str. 52 – poslechová videa – PS str. 52

 

5. uč.str 53 – poslechové video , PS str. 53

 

6. uč.str. 54 – poslechové video – PS str.54, 55

 

HODNĚ ZDARU!!!