Český jazyk 
PS strana 16

Matematika
Děti ve třídě pracovaly s pracovním listem.
Marodi si udělají PS strana 18, pokud nemáte dodělané předchozí strany, tak si dodělejte vše po stranu 18

Prvouka
Rodiče vysvětlí, co to je malvice, peckovice a bobule
PS strana 15