12.10.2020

Český jazyk

  • Předložky a předpony – učebnice str. 21 – důkladně si přečti žlutý rámeček, vzpomeň si na třetí třídu, hry s obrázky
  • učebnice str. 21 – cv. 4 – opiš správně do sešitu
  • Pracovní sešit – str. 15 – cv. 7 – slova rozděl správně do sloupců
  • DÚ – důkladně si procvič probraná cvičení, rozlišování předložky (před slovem, píše se zvlášť) a předpony (spojená se slovem)

Matematika

  • Písemné násobení – opiš tyto příklady do sešitu  a vypočítej písemně (pod sebou)
  • 48 . 4            39 . 5              21 . 2
  • učebnice str. 18 – cv. 4, 5 – vypracuj do sešitu
  • učebnice str. 19 – cv. 8 – pokus se najít oba způsoby, oba vypočítej do sešitu
  • učebnice str. 19 – cv. 10, 11, 12 a 15 – vypracuj do sešitu – zápis, výpočet a odpověď. Nejprve si uvědom, co musíš vypočítat, pak sestav zápis – pozor, některá čísla jsou vyjádřena písemnou formou 🙂

Příjemný den 🙂