4.2.2021

ČESKÝ JAZYK

  • Slovní druhy – připomínám – naučit se je zpaměti i s číslem 🙂

  • Podívej se na video. Můžeš také procvičovat – zastav si video a piš si na papír jen čísla slovních druhů ve větě tak, jak jdou za sebou. Poté si video opět pusť a kontroluj svoji šikovnost.

https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU

  • Tady si můžeš slovní druhy procvičit

https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/urcovani-slovnich-druhu?articleType=test

  • Pracovní sešit Hravá čeština 4 – str. 39 cv 1, 2 – vypracuj dle zadání

MATEMATIKA

  • Učebnice str. 67 – cv. 11 – zopakuj si převody jednotek

  • Učebnice str. 67 – cv. 13 – vypracuj do sešitu, zkoušku proveď na kalkulačce

  • Učebnice str. 67 – cv. 16 – vyřeš správně do sešitu

  • Učebnice str. 67 – cv. 17 – vypočítej a proveď zkoušku