Český jazyk
a) PS strana 54 celá strana
b) cvičný diktát-piš slova na papír (slova nadiktuje rodič a zapíše počet chyb)
týden, zajíček, plody, tatínek, žížala, rybička, kytara, dávný, jeskyně

c) doplň správná slova:
_____________jako ryba.
_____________se jako klíště.
_____________jako vzteklý pes.
_____________se bojácně v koutě.
_____________se jako Otesánek.
_____________jako holoubek.

nápověda: drží, krmí, vrká, vrčí, mlčí, krčí

Matematika
a) PS strana 18
b) procvičuj si násobení 2

Čtení
a) pokračuj ve čtení své knihy, kterou si zapíšeš do čtenářského deníku, poté mi doneseš ukázat !