18.1.2021

Nejprve upozornění:

Dnes jsem provedla změny v Harmonogramu konzultací na tento týden. Prosím, řádně se podívejte, zapište si dobu a v případě, že se nezúčastníte, dejte mi zprávu. Děkuji.  Na konzultace si s sebou přineste i sešit do geometrie a rýsovací potřeby. Samozřejmě i další sešity a Pracovní sešity.

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičování pravopisu – str. 17 – vyplníš druhý sloupec

  • Pracovní sešit Hravá Čeština 4 – str. 31 – vypracuj celou stránku dle pokynů

MATEMATIKA

Porovnávání čísel – pokračování a procvičování z učebnice:

  • Učebnice str. 59 – cv. 11 – procvičuj dělení se zbytkem, zkoušku můžeš provést na kalkulačce, není nutná psát do sešitu

  • Učebnice str. 59 – cv. 12, 13 – vypracuj podle pokynů do sešitu

  • Učebnice str. 59 – cv. 15 – vypočítej do sešitu a proveď zkoušku správnosti

Pro dnešní den je to vše.