28.1.2021

Děkuji za účast na konzultačních hodinách. Jak jste poznali, vysvětlíme si to, čemu nerozumíte, co dělá potíže a procvičíme. Chválím vás (většinu) za vypracované úkoly 🙂

Velké poděkování patří těm, kteří s vámi úkoly vypracovávají, či je pouze kontrolují. Velmi si této činnosti vážím. Děkuji.

I když jsou v pátek 29.1.2021 pololetní prázdniny, zadám výuku na pondělí. Odpočívejte, lelkujte, čtěte hezkou knížku, projděte se venku a v pondělí zasedněte k novým úkolům. Příští týden vložím termíny dalších konzultací. Pokud bude termín pro vás nevyhovující, je vhodné se domluvit (přes SMS nebo telefonicky).

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičování pravopisu – str. 20 – druhý a třetí sloupec – doplň psacím písmem 🙂

  • Pracovní sešit Hravá čeština 4 – str. 36 – vypracuj celou stránku dle zadání 🙂

MATEMATIKA

  • Geometrie – budeme tento týden rýsovat 🙂 Na konzultaci si s sebou přinesete také rýsovací potřeby (tužka, trojúhelník s ryskou a kružítko)

  • Učebnice str. 93 – cv. 1 – narýsuj podle zadání, věřím, že tento úkol hravě všichni zvládnou. Připomínám – přímky, kolmice – rýsujte vždy delší, vyplatí se vám to 😀

  • Učebnice str. 93 – cv. 2 – vypracuj podle zadání

  • Nyní pracuj podle mého zadání:

  1. Narýsuj čtverec IJKL o straně délky 5 cm. (proveď Náčrtek, Konstrukci, Zápis).

  2. Narýsuj obdélník OPRS o stranách / OP/ = 5 cm, /PR / = 7 cm. Pozor při rýsování, rozměry jsou jiné a proto přemýšlej 🙂

  3. U obdélníku OPRS zapiš protější strany, sousedící strany a vrcholy.

PRO DNEŠNÍ DEN JE TO VŠE 🙂 Tentokrát bez videa, spoléhejte na svou paměť a náhledy v učebnici 🙂