27.4.2020

Ekosystém pole 

Učebnice str. 62, 63  naučit se zpaměti podle obrázku rostliny a živočichy obývající pole. Ukazuj si a pojmenovávej podle obrázku. 

Do sešitu vypracuj písemně úkoly z učebnice ze strany 62 a 63 – 4, 5, 6, 7, 8