27. 4. 2020

Dobrý den.

Tento týden máme zkrácený o pátek,  na který připadá státní svátek. Tak si ho užijte! Ale předtím si splňte úkoly na tento týden.

ČJ uč. str. 96 Zájmena + Zájmena osobní.

Přečti si modré rámečky a cv.1 a 2. všímej si tvarů zájmen. Vypracuj cv. 4 na str. 97 do sešitu

str. 97 – Zájmena přivlastňovací cv. 5 doplň zájmena přivlastňovací a napiš do sešitu, tvořit věty nemusíš.

cv. 6 – všimni si skloňování zájmena náš a rozdílu tvaru naší a naši. Správné tvary zájmene napiš do sešitu.

str. 98 – Zájmena ukazovací  cv. 8a)vypiš ukazovací zájmena do sešitu, řadit podle abecedy nemusíš.

str. 98 – Zájmena tázací – cv. 10: vypiš do sešitu,

cv. 11/99 utvořené otázky napiš ( př. Komu jsi to vyprávěl?)

str.99 – Zájmena vztažná – připojují věty

v souvětí cv. 14 vypiš do sešitu zájmena, která použiješ.

M – uč. str.113 cv.23, 24, 25, 26, 27

str. 117 –  cv. 1 a 10

str. 118 –  cv. 11 a 16

str. 119 – cv. 21

Přijďte si do školy vyzvednout Početník 2 ( Adéla, Dominik, Matyas, Tereza K., Lenka L., Lenka R., Nela)a výkresy na projekt do Aj – středa 29. 4. od 9 do 10 hodin. 

AJ – uč. str. 58 přečti si  a přelož otázky a věty ze hry, vezmi si figurku a kostku a zkus si zahrát. Vyzvi rodiče, sourozence.

str. 62 Revision 5 –  cv. 1 a 2a, b vypracuj do šk.sešitu.

str. 63 udělej si projekt 5 – My town, v našem případě My village. Použij fotky, nákresy, plánky, vypiš památky, budovy, co tady můžeme dělat. (používáme vazby there is/there are i v záporu – there isn’t, I can/ can’t) použij slovní zásobu z učebnice na str. 56.

PS str. 50 – 51 Ověř si své pokroky – vypracuj

Projekt My village přineseš do školy 6. 5. středa od 9 do 10 hodin. ( pokud nevyhovuje tak nejpozději čvrtek 7.5. ve stejném čase!)

VL – učebnice str. 38 – 40 Přečti, vypiš Zapamatuj si.

PS – str. 30 a 31: vypracuj

PŘ – učebnice str. 66 – 67 Přečti si Shrnutí, udělej si test na str. 67

PS – vypracuj str. 39

Hezký týden.