Zadáno 16.6. 2020

Dobrý den všem, připomínám, že tento týden odevzdáváme učebnice. Prosím o dodání učebnic počítáme zpaměti,  matematiky, českého jazyka a prvouky do konce tohoto týdne, stejně tak souhlas s nákupem pracovních sešitů pro 3. ročník. Dále je nutné vyzvednout přezůvky, cvičební úbory a krabice do Vv.

ČJ – uč.str. 82 – pročíst a přes fólii

– PS str. 82, 84, 85, 86, 90

 

Písanka – další čtyři strany

 

M – Počítáme zpaměti dokončit po stranu 14

 

PRV – Prázdniny – dokončit pracovní sešit