4. 1. 2021

MATEMATIKA – Písemné dělení dvojciferným dělitelem 

Ve škole jsme postup již probrali, připomeň si znovu v učebnici na straně 60.

Pohlédni si videa ze 17.12.2020

Úkol: vypočítej i se zkouškou –  učebnice str. 61 cv. 7, 10

slovní úlohy: str. 60 cv. 4, 5

                         str. 61 cv. 8, 11, 13

GEOMETRIE – Jednotky obsahu učebnice str. 62 – přečti si

Úkol: str. 62 cv. 4, 5

V pátek 8. 1. mi přinesete sešity ke kontrole

v obvyklém čase 10 – 11 hodin.