16.10. 2020

Vážení rodiče, děkuji za odevzdané sešity. Zároveň chci poprosit, abyste opravdu důkladně četli pokyny k výuce a odevzdávání práce. Dnes se mi ve třech případech mimo pracovního sešitu a sešitu do ČJ, které jste měli odevzdat, objevili i ostatní učebnice, ve kterých mají dnes děti úkoly vypracovávat. Prosím o dodržování pokynů, ať nevznikají zbytečné zmatky a nepřibývá práce s nevypracovanými úkoly. Předem děkuji!!!

Dnes zadávám úkoly na pondělí, tak je prosím vypracujte až v pondělí, ať si děti i vy můžete trochu odpočinou. 🙂

 

ČJ – pracovní list vyzvednutý v pátek – Souvětí a základní skladební dvojice

– odkaz na stránky k procvičování

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/veta-souveti

 

M – pracovní list vyzvednutý v pátek – Geometrie – rýsování a určování délky úseček

– odkazy k procvičování násobilky

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

 

PRV – uč. str. 15 – Byliny – pročíst

– PS – str. 13 – herbář nevyrábějte!!!

– odkaz na stránky, kde mohou děti procvičovat

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny