15.10.2020

Zdravím 🙂

v pátek 16.10.2020 si přijdete všichni pro pracovní listy k procvičování ke škole – zazvoníte na zvonek u vchodových dveří, otevřu vám a předám pracovní listy do ČJ. A to v době od 10.00 hodin do 11.00 hodin. Věřím, že se všichni v této době dostavíte. Žáci mimo Novosedly si domluví termín předání či vyzvednutí osobně 🙂

Dodržujte termíny odevzdání či vyzvednutí úkolů. O tom, že se máte učit každý den – o tom jsme mluvili a také si řekli důvod, proč to tak je. Zopakuji – pokud se učím každý den, hlava 🙂 si vše postupně ukládá a učivo si zapamatuji. Ale když udělám úkoly během jednoho či dvou dnů s tím, že pak budu mít volno – je to špatně, protože hlava 🙂 si nic neuloží a nezapamatuje. I ve škole si během jedné vyučovací hodiny připomínáme učivo z nižších ročníků, stále si občerstvujeme a ukládáme, až je vše uložené a spoje v našem mozku 🙂 pak fungují rychle a svižně. Když budu mít nepravidelnou přípravu, budou mezery a budu se učit těžko, nepůjde mi to. Takže shrnuto – pravidelně každý den věnuj předmětu minimálně půl hodiny – ve škole se učíš 45 minut – což je třičtvrtě hodiny 🙂 A nyní úkoly 🙂

Český jazyk

  • vyzvedneš si pracovní listy ve škole a vypracuješ je oba – PL 1 – vyznačená strana 4 – zopakuješ si slova opačného významu, zopakuješ si stavbu slova – předpona, kořen, přípona – a to zábavnou formou (se žábou) a u cv. 10 budeš už tvořit sám/sama slova tím, že přidáš buď příponu nebo předponu nebo předponu i příponu, kořen slova máš vždy zadán a na čárky doplníš písmena (kolik je čárek, tolik doplníš písmen) 🙂 Na druhé straně (5), cv. 11 utvoříš slova a napíšeš do sešitu, protože v tabulce je málo místa. Při psaní přemýšlej 🙂 , kde tato slova můžeš použít. Cv. 12 nevypracuješ !
  • PL 2 – vybarvíš podle zadání, je to takové opakování s pastelkou – věřím, že to bude jako zábava – máš na to čas do pondělí
  • Oba vypracované Pracovní listy (bez vypracovaného cvičení 12) odevzdáš v pondělí 19.10.2020 v době od 10.00 do 11.00 hodin ve škole 🙂 Opět – zazvoníš a předáš 🙂

Matematika

  • Podívej se na vložená videa k opakování učiva a vyber si ta, která ti pomohou pochopit učivo, které ti činí potíže.
  • Vypočítej další sloupce v Počítáme zpaměti 4

Dnešní den je to z ČJ a M vše 🙂 čekám vás všechny v pondělí při odevzdání PL z ČJ 🙂 Zítra sem vložím další učivo na pondělí. Věřím, že je vše popsáno tak, aby všichni pochopili, čím se mají zabývat a v příslušných videích najdou to, co potřebují 🙂 Pokud budete cokoliv potřebovat, telefon na mne znáte, nebo volejte na školní – uveden v kontatech (mobilní tel.).

Jana 🙂