11.1. 2021

ČJ – vyjmenovaná slova po M

  • jistě je už umíš zpaměti, takže malé zopakování

  • Znáš správný význam jednotlivých slov a slova příbuzná? Zopakuj si!

  • uč. str. 35 cv. 1, 2 – ústně
  • PS str. 32 celá

 

 

Vánoční deník – jako vánoční dárek jste ode mě dostali Vánoční deník, který jste si měli jako dobrovolný úkol vyplnit. Někteří mi jej už odevzdali. Pokud má ještě někdo zájem tento zcela dobrovolný úkol odevzdat, může do konce tohoto týdně na konzultacích nebo do schránky u vchodu do školy.

 

 

M – souhrnné opakování – uč. str. 52 cv. 39, 40, 41, 42, 43

 

 

PRV – pokračujeme v cestě lidským tělem,  tyto úkoly si rozvrhni alespoň na tři dny – VNITŘNÍ ORGÁNY 

  • učebnice str. 35 – pročíst
  • PS str. 30

Jak fungují uvedené orgány uvidíš na videu: