11.1.2021

ČESKÝ  JAZYK

  • učebnice str. 44 – cv. 1 a 2 – vzorně opiš do sešitu
  • učebnice str. 44 – žlutý rámeček – tvoř věty se dvojicemi slov jako obvykle, procvičujeme vyjmenovaná slova po S
  • Procvičování pravopisu – str. 14  – cv. 1, 2, 3 – zopakuj si vyjmenovaná slova po B, dopisuj vždy tužkou a psacím písmem 🙂
  • Pracovní sešitu Hravá Čeština 4 – str. 29 – cv. 1 – vypracuj dle pokynů

MATEMATIKA

  • učebnice str. 55 – cv. 18 – vypočítej zbylé příklady a proveď zkoušky správnosti
  • učebnice str. 56 – cv. 19 – pracuj dle pokynů a jistě najdeš to, co potřebuješ vědět v následujícím videu

  • učebnice str. 56 – cv. 20 – vypracuj dle pokynů, dříve, než napíšeš číslo, také opíšeš slovně název celého čísla –

příklad – píšeš takto do sešitu:

třicet sedm tisíc dvě stě sedmdesát jedna = 37 271

  • učebnice str. 56 – cv. 25 – vzorně napiš zápis, výpočet a odpověď

Pro dnešní den je to vše, děkuji 🙂