9.9.2020

Český jazyk

Začímá zvolna, postupně opakujeme učivo nižších ročníků, žáci jsou na to upozorněni. Budeme psát pravidelně krátké opakovací testy – známkování zatíme nebude, pouze motivační razítka či samolepky. Jedničky samozřejmě ano 🙂 Diktáty již dopředu hlásit nebudu, již budou tzv. „přepadovky“ 🙂 Krátký text s určitým gramatickým jevem. Ano, přitvrzujeme, přechod na druhý stupeň tak bude méně bolestivý 🙂

Doporučuji pravidelné čtení zajímavé knihy 🙂

Matematika

Prosím a žádám Vás – rodiče – o pomoc při zopakování těchto matematických operací:

  • sčítání a odčítání do 1 000 (postupně, nejprve do 100, pak přidávat 🙂 )
  • násobení a dělení v oboru násobilky ( 0 – 10 )
  • řešení slovních úloh – tam je problém porozumění textu

Věřím, že to vše zvládneme a pojedeme bez překážek co to půjde.

Jana Zvonková