V českém jazyce jsme ve škole dělali:

V učebnici strana 5/1,2 ústně

Pracovní sešit strana 2/4
Pracovní sešit strana 3/5,6,7
Domácí úkol strana 3/8