9.9.2020

Jak a kam psát domácí úkoly

Protože jsou žáci již o rok starší a měli by být více zodpovědni sami za sebe, změnila jsem některé postupy při zadávání úkolů. Již nepíši zadané úkoly na nástěnku, aby si je opozdilci mohli zaznamenat, ale přímo si píšeme do sešitů k tomu určených (Český jazyk – DÚ, Matematika – DÚ). Vždy je tam napsané datum a zadání úkolu. Nebudu tolerovat úkoly zapsané v jiných sešitech. Učíme se řádu a pořádku – a toto k tomu patří. Prosím, respektujte to a sami veďte své děti k těmto návykům. Děkuji.

Jana Zvonková