Zde máte vloženy soubory s pracovními listy k procvičování. Toto jsou úkoly navíc, není nutné je splnit.

M – 1 TO – A – 06 – Hádankové počítání – Na dvorku – 2 tř

M – 1 TO – A – 07 – Počítání s ovečkami – 2 tř

M – 1 TO – A – 08 – Násobení a dělení 2 – 2 tř

M – 2 TO – G – 06 – Bod, spojování bodů – 2 tř

M – 2 TO – G – 07 – Druhy čar – 2 tř

M – 2 TO – G – 08 – Tělesa – 2 tř

M – 2 TO – G – 09 – Úsečka, délka úsečky, konstrukce – 2 tř

 

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 32 – Párové souhlásky p-b – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 33 – Párové souhlásky h-ch – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 34 – Párové souhlásky v-f – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 35 – Párové souhlásky d-t, ď-ť – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 36 – Párové souhlásky – z-s, ž-š – 2 tř