14.1. 2021

Ahoj páťáci, opět připomínám, že distanční výuka je povinná!!! Proto platí stejná pravidla jako ve škole. Vaší povinností je sledovat pravidelně stránky školy a podílet se na práci, která je na stránkách zadaná. To znamená sledovat přiložená videa a vypracovat úkoly dle zadání a také je dle zadání odevzdávat. Chválím ty, co to již pochopili a ti co nepracují, jak je výše popsané, žádám, aby se urychleně vzpamatovali!!! Ještě stále si někteří nevyzvedli pracovní sešity a jeden z vás neodevzdal dle dohody!!!

Dnešní úkoly vypracovávej s pomocí videí, na kterých jsou všechny pokyny!

Uč. str. 29 cv. 5 

PS str. 23 cv. 4

PS str. 23 cv. 5

PS str. 23 cv. 6

PS str. 23 cv. 7

Uč. str. 30 cv. 1

PS str. 75 oddíl B Have you got a pet? – nová slovní zásoba