14.1.2021

ČESKÝ  JAZYK

  • Slohová výchova – v pracovním sešitě si najdi další stranu za popisem kamaráda a vypracuj dle pokynů obě stránky. Připomínám – do pracovních sešitů píšeme psacím písmem a celou větou. Prosím, buďte nápadití, nespěchejte. Úkol přinesete na další konultaci nebo se možná uvidíme již ve škole 🙂
  • Ti, kteří nemají pracovní sešit Slohová výchova jeji obdrží při páteční konzultaci 🙂

MATEMATIKA

  • Geometrie – dnes budete rýsovat dle zadání s videem, nejprve sleduj náhled, potom vypracuj úkol do svého sešitu.

To bylo opakování předešlého učiva. Nyní nové učivo – čtverec, obdélník.

Pracuj s videem, do sešitu zapisuj dle návodu, nadpis nového učiva (ČTVEREC, OBDÉLNÍK) vytvoř barevně.

Pro dnešní den je to malé seznámení s geometrickými tvary, které se příští týden budeme učit rýsovat. Na konzultaci si proto přineseš sešit do geometrie a rýsovací potřeby.

Přeji hezký den a odpočinkový víkend. Na viděnou v pondělí.

🙂 🙂 🙂