SCN_0001

SCN_0002

27.1. Dobrý den. Posílám vám testy k předcházejícím kapitolám. S testy pracujte doma, není je třeba tisknout a nosit do školy, slouží k vaší přípravě.

Test 7: Cvičení 1: Vyber, pro který obrázek je věta pravdivá. 1. I´ve got two heads. Já mám dvě hlavy.( b)

tak pokračujte s ostatními větami.

Cvičení 2: Has monster A got six arms? Má příšera A šest paží? opravdu má, takže odpověď bude Yes, it has. Tak pokračujte dále.

Cvičení 3: Spoj části věty, které k sobě patří. Kopni nohama. Tleskni rukama. Zadupej chodidly. Zamávej pažemi. Zatřes hlavou.

Test 8: Cvičení 1: Přiřaď správná slova k částem oblečení.

Cvičení 2: Doplň anglické věty To je Johnova mikina. To je tričko Mary. To je kabát Sue. To je Peterova čepice.