27.1. Dobrý den. Tento týden už přišel čas kapitoly „Vlastnosti látek“ v učebnici na str. 47 – 51. Písemně splň úkoly 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.