12.1. Tento týden se dozvíte něco o době husitské. Učebnice na str.41 – 44. Za domácí úkol nakresli husitské zbraně a vysvětli, proč vypadají právě takto.